Goud voor Krezip

Reeds een week na verschijnen van het album Sweet High heeft Krezip een gouden plaat ontvangen voor de verkoop van 20.000 exemplaren.