POM verwijderd uit Haarlemse PopScene On Tour 2018/2019

De band POM, die deelnam aan dit seizoen van ‘Haarlemse PopScene On Tour’, stond ingeroosterd voor 25/05 in ‘Out Of The Blues’, maar mailde ons met de mededeling dat ze dan niet kunnen komen omdat ze dan in Duitsland kunnen spelen en het verzoek, aan ons als organisatie, om daar begrip voor te hebben.

Dat hebben we niet. Laat duidelijk zijn, want we roepen dat al 3,5 jaar én we zeiden het duidelijk bij de kick-off: de Haarlemse PopScene On Tour is géén reservoir van optredens-voor-als-je-niks-beters-hebt en de enige valide redenen om uit te vallen zijn ziekte of dood.

We hebben POM daarom voor de keus gesteld: het HPSOT-seizoen afmaken als gepland en dus niet op 25/05 in Duitsland spelen, of wél op 25/05 in Duitsland spelen, maar dan afzien van alle verdere HPSOT-optredens, inclusief dat dat eventueel zou plaatsvinden op de Slotviering in het Patronaat.

POM koos ervoor op 25/05 in Duitsland te spelen en is daarom door ons verwijderd uit de Haarlemse PopScene On Tour. De 5 speelplekken die zij nog zouden bezetten in ons reguliere seizoen worden als gebruikelijk aangeboden aan de al deelnemende bands en, als die niet blijken te kunnen, aan de bands op de reservelijst (daarop staan bands die in eerdere seizoenen deelnamen).