‘HANDEN INEEN SLAAN VOOR OEFENRUIMTEN IN HAARLEM’

Het leek er op alsof iemand net een grote zak drop op tafel had gezet, om die later op de dag nog eens lekker te gaan verorberen. En dat bij thuiskomst een ander gezinslid doodleuk meldt: ‘Zak drop? Die is er niet meer, die heb ik zojuist soldaat gemaakt!’.
In De Pletterij werd woensdagavond een debat over het thema Haarlem Popstad gevoerd.

debat2

Is Haarlem Popstad nummer Eén? Als je de media moet geloven klopt dat beeld. Haarlem als Popstad is zogezegd ‘hot’, met de komst van het Glazen Huis in het verschiet. Citymarketing Haarlem en het bedrijfsleven doen geloven dat Haarlem ongekende mogelijkheden biedt, omdat er sprake is van een bloeiend muziekleven met landelijke uitstraling. Woensdagavond 1 oktober werd dat beeld in De Pletterij enigszins bijgesteld.
Michael Struis van Gitaarlem, Joost Verhagen van de Haarlemse Popscene en Jeroen Blijleve van het Patronaat openden de discussie. Anderhalf jaar geleden was er overigens een vergelijkbare debatavond in dezelfde zaal.
Michael Struis stelde vast dat het de stad ontbreekt aan ‘hardware’: oefenaccomodaties in combinatie met een popschool en tegelijkertijd een plek waar muzikanten elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn de laatste jaren veel verbindingen gemaakt in de stad, maar qua broedplaatsen is de situatie achteruit gegaan, vond hij.
Jeroen Blijleve van het Patronaat legde uit dat het Patronaat veel diensten levert binnen en buiten het gebouw, zoals personeel, geluid en programmering, maar merkte op dat er een schakel ontbreekt. De afwezigheid van oefenruimten is een groot gebrek. ,,Natuurlijk kun je verlangen van scholieren dat ze zelf een hok gaan bouwen, maar dat is gewoon teveel gevraagd.’’
Blijleve had een en ander al aangekaart in een gloedvolle speech die hij zaterdag 28 september hield tijdens de Haerlemsche Helden-avond in het Patronaat, tevens de viering van 30 jaar Patronaat.
,,Wat hebben we gewoon door de vingers laten glippen? Waar wachten we nu op? Juist, oefenruimtes. Te bizar voor woorden gewoon. Waar blijft nou die popschool? Haarlem pronkt graag met “zijn” popmuziek, maar wijst maar al te makkelijk naar de gevestigde successen en vergeet daarmee het belang van een noodzakelijke voedingsbodem die totaal ontbreekt op dit moment. Waar we nu allemaal zo trots op zijn, wat Haarlem nationaal in de schijnwerpers zet, droogt op als we niet heel erg oppassen. We zijn inmiddels 3 fuckin’ jaar verder na het overlijden van Oefenruimte Daisy Bell. Wat is er aan de hand? Waarom duurt het zo lang?’’

Jack
De aanwezige wethouder cultuur Jack van der Hoek verzocht of hij alsjeblieft niet afgerekend kon worden op deze vraag, omdat hij pas sinds enkele maanden in dienst is als wethouder. Bovendien: ,,De raad gaat over het geld’’, stelde hij.
De eveneens aanwezige Sjaak Vrugt van de Actiepartij bracht in herinnering dat er ooit 14 miljoen gereserveerd was voor het popklimaat. Dat budget lijkt te zijn opgesoupeerd aan het onderhoud van de stad. ,,Maar er zou nog 2 miljoen beschikbaar zijn.’’
Jack van der Hoek hielp de aanwezigen snel uit de droom: ,,Dat geld is er niet.’’
De zak drop is blijkbaar op de een of andere manier opgesnoept.

debat3

Jeroen Blijleve heeft als directeur van het Patronaat samen met de vorige directeur van cultuurinstelling Hart een plan gemaakt om het gebrek aan oefenruimten op te lossen. Gebleken is dat die plannen niet genoeg door de politiek zijn opgepakt. Jack van der Hoek en Michael Struis stelden voor om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Joost Verhagen vond dat een tikje vreemd: ,,Dus er moet een nieuw plan komen om dat oude plan weer nieuw leven in te blazen?’’
De plannen liggen er, maar het ontbreekt aan facilitatie en bereidheid vanuit de gemeente. ,,Geef ons desnoods een stuk grond zodat we zelf iets opzetten’’, riep Chielie (zanger van de band Yoghurt) boos. Het probleem is dat er wel panden leegstaan, maar dat de gemeente die nog moet verkopen. Een leegstaand pand schenken aan de popscene zou een boekhoudkundig verlies betekenen.
Michael Struis pleitte er voor om de handen ineen te slaan en er met elkaar de schouders onder te zetten. Zelf is hij bereid om eventueel als coördinator te fungeren.
Muzikant Yorick van Norden merkte op dat door de komst van het Glazen Huis de spotlights juist in deze periode op Haarlem gericht staan, dus dat er nú iets moet gebeuren.
Jeroen Blijleve: ,,Een tijdelijke behuizing is geen oplossing. De zaak moet structureel worden aangepakt.’’

PAUL LIPS