Haerlems Bodem X HaarlemsePopscene

Meer platform voor de Haarlemse muziek! HaarlemsePopscene.nl werkt voortaan samen met HaerlemsBodem.nl. Dat is een breder platform voor en rond dingen in Haarlem. Wie op HaarlemsePopscene.nl over Haarlemse popmuziek schrijft (en dat mag iedereen doen; heb je interesse, meld je dan aan via info@haarlemsepopscene.nl), kan het geschrevene voortaan ook mailen naar info@haerlemsbodem.nl.

Dat wil niet automatisch zeggen dat het geschrevene doorgeplaatst wordt: HaerlemsBodem.nl behoudt zich het recht voor bijdragen niet te gebruiken of aan te passen aan de eigen stijl.

Maar het betekent wel een extra kans op gelezen worden. En dat is toch wat iedere schrijver wil.

En wat wij in deze allemaal willen. Want hoe meer er over Haarlemse muziek gepraat en geschreven wordt, hoe meer voedingsbodem dat oplevert voor die muziek.

Lezplay!

————————————————————

Chielie is zanger/tekstschrijver van Yoghurt en Zat.